ชัยกร หาญไฟฟ้า

ประวัติโดยย่อ

          ชัยกรหาญไฟฟ้าเกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2506 ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจนจบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาโทสาขาConstruction Management จากUniversity of New South Wales กลับมาทำงานโครงการทางด่วนขั้นที่สองตามต่อด้วยโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินและโครงการสนามบินสุวรรณภูมิตามลำดับล่าสุดรับหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาขนาดกลางเริ่มเข้าสู่เส้นทางวรรณกรรมอย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อปลายปี 2547 โดยใช้วิธีเขียนหนังสือในช่วงกลางคืนหลังจากที่ลูกๆหลับขณะที่กลางวันยังทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวด้วยอาชีพวิศวกร
          จนถึงวันนี้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วได้แก่วรรณกรรมเยาวชนเรื่องวิ่งสู่ฝัน” และจอมขโมยลาซานญ่า” นวนิยายเรื่องคนเล่นไฟ” และอนธการ” เรื่องสั้นเรื่องข้างกาย” ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทยเรื่องสั้นเรื่องทายาท” ตีพิมพ์ในนิตยสารจักรวาลมหัศจรรย์เรื่องสั้นเรื่อง “ผู้พิทักษ์” ตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเพราะมีแม่ในวันนั้นจึงมีฉันในวันนี้” ผลงานทั้งหมดใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงส่วนคนรักลูก” เป็นนามปากกาที่ใช้ในโลกไซเบอร์

ผลงานรวมเล่ม

          - ..  2552  “ฃวดฅนอยู่หนใด” สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ทีน (วรรณกรรมเยาวชนชนะเลิศรางวัลแว่นแก้วปี 2552)

          - .. 2552  “นวัต-กรรม4.0”สำนักพิมพ์บ้านวรรณกรรม (รองชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทนวนิยายปี 2552)

          - .. 2552 “เมืองใต้เท้า” แพรวสำนักพิมพ์

          - .. 2551 “อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง” สำนักพิมพ์บ้านวรรณกรรม (รองชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทรวมเรื่องสั้นปี 2552)

          - .. 2550  “ทศกัณฐ์ออนไลน์” พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ทีน (ชนะเลิศรางวัลแว่นแก้วปี 2550)

          - .. 2547  “คนเล่นไฟ” สำนักพิมพ์เพื่อนดี (ชนะเลิศรางวัลสุภาว์เทวกุลฯปี 2549)

          - .. 2551  “ขอหนูขึ้นเวที” สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

          - .. 2551  “บันทึกลักนักสืบน้อย” สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

          - .. 2548  “วิ่งสู่ฝัน” สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช  (ชมเชยรางวัลบุญธรรม-บุญพริ้ง.สุวรรณครั้งที่ 1)

          - .. 2549  “อนธการ” พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์บ้านวรรณกรรม (รองชนะเลิศทมยันตรีอะวอร์ดครั้งที่ 1)

 

comments