กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

 กนกพงศ์ สงสมพันธุ์  (ก.พ.พ.ศ. 2509 ที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง -13 ก.พ.พ.ศ. 2549)เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2539 จากหนังสือรวมเรื่องสั้นแผ่นดินอื่น  เป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มนาคร เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือไรเตอร์ แมกกาซีน ได้รับรางวัลช่อการะเกดสองครั้ง จากเรื่องสั้นสะพานขาด และเรื่องสั้น โลกใบเล็กของซัลมาน

ผลงาน

comments