โกศล กลมกล่อม

 

ประวัติโดยย่อ
จบการศึกษาจากคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคนที่เขียนกวีมาเนิ่นนาน

งานที่ได้รับรางวัล
-ผลงานแมงปอบนพื้นน้ำ ได้รับรางวัลชมเชย(ไม่มีรางวัลดีเด่น) ประจำปี 2532 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในปี 2535
-ได้รับรางวัลรวี โดมพระจันทร์ ครั้งที่ 2 จากผลงานเรื่อง เงาบนสายน้ำ
-ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่นของสมาคมภาษาและหนังสือปี 2543

ปัจจุบัน
- ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544

comments