โกศล อนุสิม

 

ประวัติย่อ
เกิดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2506 ที่บ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอวารินชำราบ(ปัจจุบันขึ้นกับอำเภอสำโรง) จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นงานเขียนด้วยการเขียนบทกวีเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเรียนอยู่ปีที่ 2 (พ.ศ.2527) จากนั้นก็เขียนเรื่อยมา ผลงานรวมเล่มทั้งในชื่อจริงและนามปากกา ผลงานที่ยังไม่ได้รวมเล่ม มี บทกวี เรื่องสั้น นิยายและเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์งานแปลบทความและงานเขียนคอลัมน์ตามนิตยสารและหนังสือพิมพ์

เริ่มต้นอาชีพทำหนังสือครั้งแรกเมื่อปี 2531 ประจำกองบรรณาธิการ BOOK REVIEW บรรณาธิการสำนักพิมพ์ยาดอง บรรณาธิการสำนักพิมพ์คณาธร ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารหมายเหตุ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย บรรณาธิการนิตยสารวิทยาศาสตร์อนาคต COPY EDITOR สำนักพิมพ์ 222 บรรณาการนิตยสารท่องเที่ยว Southern Thailand Cities of Variety บรรณาธิการวารสารกฏหมายภาษี Tax and BusinessLawMagazineลาออกจากอาชีพทำหนังสือเมื่อปี 2542

ผลงานรวมเล่ม

-ผลิบาน(บทกวี)
-จากภูผาถึงทะเล (บทกวี)
-มิใช่ความรักจากสรวงสวรรค์ (บทกวี)
-ไปตามจดหมาย (เรื่องสั้นลาวแปล)
-หุบเขาแสนงาม (นิยายเยาวชนแปล)
-เสื้อคลุมแห่งความรัก (นิทานแปล)
-ธิดาแห่งดอกไม้ (นิทานแปล)
-สู่สรวงสวรรค์ (เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์)
-ผีเสื้อป่า (นิยายเยาวชน)
-หอมกลิ่นแผ่นดินหนาว(นิยายเยาวชน)


ปัจจุบัน
-ปัจจุบันเป็นตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอยุธยา อลิอันซ์ ซีพี จำกัด (มหาชน)

comments