ไกรฤกษ์ นานา

 

ประวิติย่อ
ไกรฤกษ์ นานา เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2500 เรียนชั้นประถมถึงชั้น ม.ศ.4 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก หลังจากนั้นได้ติดตามพี่ชายไปเรียนต่อที่สถาบัน Thurrock Technical College ประเทศอังกฤษ จนได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพการท่องเที่ยว จึงเดินทางกลับประเทศไทย เริ่มทำงานเป็นมัคคุเทศก์ที่บริษัท เอ็มดีทัวร์ แอนด์ ทราแวล และทำอาชีพนี้อยู่ตลอด 20ปี จนเชี่ยวชาญและชำนาญการท่องเที่ยวประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นขุมทรัพย์เอกสารเก่าของสยามประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เขาเขียน “พระพุทธเจ้าหลวงในโลกตะวันตก” อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นที่กล่าวขานฮือฮากันมากตั้งแต่ครั้งตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม รายเดือน สำหรับรูปภาพสมัยรัชกาลที่ 5 อายุนับร้อยปี ผู้เขียนได้ได้พลิกแพลงกลยุทธ์การสืบสวนประวัติศาสตร์ใหม่โดยเริ่มจากอ่านรูปแล้วจึงนำไปค้นเรื่อง จนได้ผลที่แปลกแหวกแนวต่างจากเรื่องที่เคยผ่านมา

งานเขียนครั้งแรก
หนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษในชื่อว่า ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 พระพุทธเจ้าหลวงในโลกตะวันตก และหนังสือเรื่องอื่นๆอีกมากมาย

ผลงานรวมเล่ม
- การเมืองนอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสยุโรป)
- สยามที่ไม่ทันได้เห็น (พิมพ์กระดาษอาร์ตมัน 4 สี)
- พระมหากษัตริย์โลกไม่ลืม เล่ม 1
- พระมหากษัตริย์โลกไม่ลืม เล่ม 2
- สยามกู้อิสรภาพตนเอง
- กรณีประชวรจนถึงสวรรรคตและพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายในรัชกาลที่ 5 [บทความ]
- ปิยมหาราชานุสรณ์ (ปกแข็งปกอ่อน)

comments