คมทวน คันธนู

 

ประวัติย่อ
คมทวน คันธนูเป็นกวี นักเขียนเรื่องสั้น บทความและนวนิยาย ชื่อจริง ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร เกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพฯ
เขาเริ่มเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนดรุณวัฒนา เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนชิโนรส และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยถึง 6 ปีครึ่ง
เขาเริ่มหัดเขียนกลอนเมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนได้รับเลือกเป็นประธานชมรมภาษาไทย ชอบเขียนกลอนหวานๆสัมผัสแพรวพราว ยิ่งเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือพิมพ์และสนใจเรื่องการเมืองก็ยิ่งทำงานเขียนมากขึ้นทั้ง บทกวี กลอนเปล่า เรื่องสั้น และบทละคร ผลงานรวมเรื่องสั้นและบทกวีเล่มแรกชื่อ กบฎ ใช้นามปากกาว่า โกสุม พิสัย ซึ่งมีที่มาจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งเมื่อครั้งที่เรียนด้วยกันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัมหาสารคาม ส่วนนามปากกา คมทวน คันธนู ใช้เป็นครั้งแรกในการเขียนกลอนเปล่าลงหนังสือวรรณศิลป์ ธรรมศาสตร์ ( ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 ) นามปากกานี้ตั้งขึ้นจากความฝังใจในบทบาทของลิโป้ ในสามก๊ก ที่เป็นคนไม่ค่อยฉลาด แต่กล้าหาญและซื้อสัตย์ ยิงเกาฑัณฑ์แม่นและเก่งในการใช้ทวน
เมื่อ พ.ศ.2514 ทำงานเป็นนักข่าวให้หนังสือพิมพ์ปุถุชน และ ประชาธิบไตย เมื่อ พ.ศ.2516 ต่อมาทำ หนังสือพิมพ์ มติชน โลกใหม่ มีผลงานรวมเล่มครั้งแรกคือ กบฎ วรรณกรรมซาดิสต์ โดยใช้นามปากว่า โกสุม พิสัย
ต่อมาเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2516 บทกวีของเขาในนาม คมทวน คันธนู จึงแพร่หลายไปในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งๆที่ตกงานเขาก็ยังไปทำหนังสือ สมุดไทย โดยไม่มีเงินเดือน ซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องวรรณคดีเก่าๆมากขึ้น ต่อมาจึงกลับไปทำที่มติชน มาตุภูมิ และ เศรษฐกิจการเมือง จนหนังสือ นาฎกรรมบนลานกว้างของเขาได้รับรางวัลซีไรต์ โดยเขาได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถแต่งคำประพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งฉันท์ เพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ได้อย่างกลมกลืน

นามปากกา

โกสุม พิสัย , คมทวน คันธนู

งานเขียนครั้งแรก

ผลงานรวมเรื่องสั้นและบทกวีเล่มแรกชื่อ กบฎ

ผลงานรวมเล่ม

แสงดาวแห่งศรัทธา
สำนึกขบถ
กำสรวลโกสินทร์ (2526)
บนถนนและทางผ่าน (2526)
นาฏกรรมบนลานกว้าง (2526)
คนตกงาน (รวมเรื่องสั้นและบทกวี 2528)
นายขนมต้ม (นวนิยาย 2529)
วิเคราะห์วรรณกรรม วิจารณ์วรรณกร (บทความ2530)
สามแพร่งชีวิตคำฉันท์ (2531)
เขี้ยว (นวนิยาย 2531)
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว (รวมเรื่องสั้น 2531)
พราน (นวนิยาย 2534)
คนสัปโดก(โลกสัปดี้) (นวนิยายจิตเพศวิทยา 2535)
รุ้งสายอันรายสรวง (รวมบทกวี 2539)
แฝงไว้บนวัยวัน ( บทความ 2540)
พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์ (บทความ 2541)
โลกสวย ฟ้าใส ( บทความ 2542)
ป่าระบัด สัตว์สลวย ( รวมบทความ 2542)
ตำนานฉันทลักษณ์กับหลักการใหม่ ( บทความ 2545)
จตุรงคมาลา (บทกวี 2546)
รักพันลึก ( นวนิยาย 2546)

เกียรติยศที่ได้รับ

1. นาฏกรรมบนลานกว้าง ได้รับรางวัลซีไรท์ 2526
2. นายขนมต้ม ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือประจำปี 2530

ปัจจุบัน

เป็นนักเขียนอิสระ สมรสแล้วกับกุณฑลี มีธิดา 1 คน ชื่อ ไญยฎา

comments