คารม ธรรมชยาธร

 

ประวัติโดยย่อ
คารม ธรรมชยากร หรือที่คุ้นเคยกันในนามปากกาชิด ชยากร หรือปริศนา ปรัศนี เกิดและใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา, ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา, บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เคยใช้ชีวิตวัยทำงานอยู่ที่อำเภอปากช่อง นครราชสีมา, กรุงเทพฯ, ปัตตานี, ภูเก็ต, ระนอง, และพังงา ตามลำดับ เรื่องสั้นเรื่องแรก “ทายาทขนมต้ม” ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2536 ได้รับรางวัลจากงานเขียนมาบ้าง ทั้งประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชนและบทกวี ปลายปี พ.ศ. 2549 ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อมาทำงานเขียนที่ตัวเองรัก ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ต มีงานเขียนประจำที่คอลัมน์ “เปิดกรุมวยเก่า” ในนิตยสารมวยสยาม ใช้นามปากกา “ปลาก้าง ตะกั่วป่า” นอกจากทำงานเขียนเป็นกิจวัตรแล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลงานรวมเล่ม
-พ.ศ. 2551 นิยายสืบสวน “ปริศนา 70 ล้าน” สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ (รางวัลชนะเลิศนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด พ.ศ. 2551)
-พ.ศ. 2551 นิยายเยาวชน ขบวนการหนังสติ๊ก ตอน “ผจญภัยในเมือง” สำนักพิมพ์พาส พับลิชชิ่ง (รางวัลเซเว่นบุ๊คส์อะวอร์ด พ.ศ. 2552)
-พ.ศ. 2548 รวมเรื่องสั้นชุด “เหนือคมพยัคฆ์” สำนักพิมพ์วสีครีเอชั่น
-พ.ศ. 2547 นิยายเยาวชน เรื่อง “ทายาทขนมต้ม”

comments