จรัล พากเพียร

 

ประวัติโดยย่อ
จรัล พากเพียร เป็นนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า ญิบ พันจันทร์ เกิดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2494 ที่ จ.ตรัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (ปัจจุบัน-มหาวิทยาลัยทักษิณ) ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาเริ่มเขียนหนังสือเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “ที่ที่ไม่เคยมีใครไปถึงหัวใจ” ตีพิมพ์ในนิตยสารลลนา ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น รวมบทกวี “ฝ่าฟ้าฟูดิน” เขาสมรสกับเสาวนีย์ พากเพียร แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน ปัจจุบันเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสิทธิในการสื่อสารและเสรีภาพสื่อมวลชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผลงานรวมเล่ม
ประมาณ 8 เล่ม ผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่
-พ.ศ. 2522 เรื่องสั้น “วันที่ดอกไม้บานไม่พร้อมกัน” 1 ใน 10 เรื่องสั้นดีเด่นของกลุ่มศิลปะวรรณลักษณ์
-พ.ศ. 2524 เรื่องสั้น “บาดแผลของภูผา” รางวัลเรื่องสั้นดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
-พ.ศ. 2525 เรื่องสั้น “ทับตะวัน” เป็น 1 ใน 10 เรื่องสั้นดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
-พ.ศ. 2546 หนังสือ “คู่มือเลี้ยงลูกให้เป็นนายกรัฐมาตรี” รางวัลชมเชยประเภทหนังสือดีในอดีต รางวัลเซเว่นบุ๊คส์อะวอร์ด
-พ.ศ. 2550 วรรณกรรมเยาวชน “ผีเสื้อและสายรุ้ง” รางวัลชมเชยประเภทงานเขียนลูกโลกสีเขียว (ปตท.)

comments