เจนจบ ยิ่งสุมล

 

ประวัติย่อ
เจนจบ ยิ่งสุมล เป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิด…เกิดเมื่อ พ.ศ. 2503 จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านงานด้านนิตยสารมากว่า 10 ปี ทั้งการเป็นช่างภาพ กอง บก. และ บรรณาธิการของนิตยสารหลาย ๆ เล่ม สลับกับการทำงานด้านโทรทัศน์บ้างเป็นครั้งคราว เริ่มงานถ่ายภาพและเขียนเรื่องในบรรณพิภพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โดยเริ่มต้นจากประจำกอง บก.และเป็นบรรณาธิการฝ่ายภาพ นิตยสารมีเดีย - บรรณาธิการนิตยสารตามไปดู - หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีภาพ นิตยสาร THAI PORTRAIT - กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี บ.วิริยะธุรกิจ จำกัด - หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสาร TRENDY MAN บ.อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง (มหาชน) จำกัด - หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสาร LEADER บรรณาธิการบริหาร THAILAND MAGAZINE นิตยสารอิเล็คโทรนิคทางอินเตอร์เน็ตฉบับแรกของเมืองไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สารคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม บรรณาธิการบริหารนิตยสาร ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประสบการณ์อื่น ๆ และจัดทำเป็นพ็อคเก็ตบุ๊ค “สำหรับงานรวมเล่มพระพุทธรูปสำคัญในเมืองไทยของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นเล่มนี้ใช้เวลากว่า 1 ปี ในการค้นคว้า เสาะแสวงหาสืบค้น รวบรวมข้อมูลเดินทางถ่ายภาพถือเป็นงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจชิ้นสำคัญของชีวิตที่จะประดับไว้ในบรรณพิภพ”
ผลงานรวมเล่ม
- ตามรอยสุนทรภู่
- ต้นไผ่พืชพันธุ์มหัศจรรย์ของโลก
- พระพุทธรูปสำคัญในเมืองไทย
- ลมหายใจแห่งชีวิต
ผลงานพ็อคเก็ตบุ๊ค
- ตามรอยสุนทรภู่
- ต้นไผ่พืชพันธุ์มหัศจรรย์ของโลก
- ลมหายใจแห่งชีวิต
- พระพุทธรูปสำคัญในเมืองไทย
งานที่ได้รับรางวัล
-ได้รับรางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม สำหรับเยาวชน เรื่อง ’ตามรอยสุนทรภู่’ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2537
ปัจจุบัน
-ปัจจุบันเป็นคนเขียนสารคดีอิสระ เขียนเรื่อง และถ่ายภาพเกี่ยวกับสารคดีท่องเที่ยว บุคคล สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ลงในนิตยสารหลายๆ เล่ม

 

 

comments