ฉลอง โหลสกุล

 

ประวัติโดยย่อ
ฉลอง โหลสกุล หรือ วรภ วรภา เกิดที่หมู่บ้านในตำบลริมทะเลชื่อ ตันหยงโป ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สตูล เป็นชาวพุทธที่เติบโตมาในหมู่บ้านมุสลิม เรียนจบ ป.กศ. และ ป.กศ.สูงจากวิทยาลัยครูสงขลา ปริญญาตรี (เอกภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท (เอกการบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เขารับราชการครูเป็นเวลา 25 ปี และเข้าโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2547 เพื่อดำรงชีพเป็นนักเขียนอาชีพ เรื่องสั้นที่ดีพิมพ์เป็นเรื่องแรกชื่อ “ผีเสื้อ” ในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ในปี 2526 ต่อมาในปี 2532 บทกวี “โดยสิทธิ์ใดเธอถือครอง” ได้รับรางวัล “ลมหายใจกวี” โดยนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เรื่องสั้น “ยุทธการ” ได้รับการประดับช่อการะเกด โดยบรรณาธิการสุชาติ สวัสดิ์ศรี เมื่อปี 2535 ปีต่อมาเรื่องสั้น “เหยี่ยวทะเล” ได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ปี 2549 เรื่องสั้น “พรายทะเล” (ใช้นามปากกกา “เทิดไท นามแทน”) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดประเภทเรื่องสั้น และปี 2550 รวมบทกวีชุด “มหาชเล” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ ฉลอง โหลสกุลยังได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด” ของจังหวัดสตูลอีกด้วย
ผลงานรวมเล่ม
- พ.ศ. 2552 “ทอรัก ถักโลก”
- พ.ศ. 2551 “รูปรัก”
- พ.ศ. 2550 “ในสวนเทศกาล”
- พ.ศ. 2548 “อุบัติการณ์” (รางวัลเรื่องสั้นดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและเข้ารอบ 8 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์)
- พ.ศ. 2547 “หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน” (รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประจำปี 2547 และเข้ารอบ 7 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์) ฯลฯ

comments