ค้นหาหนังสือ eBooks

ค้นหาหนังสือเล่ม

 

ประวัติย่อ
เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2515 ที่ ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เรียนชั้นประถมที่นั่น พยายามเรียนนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกับทำงานไปด้วย แต่เรียนไม่จบ เพราะงานเยอะไม่มีเวลาไปสอบ เป็นนักอ่านมาตั้งแต่เด็กจวบจนวัยรุ่น อ่านสารพัด ทั้งการ์ตูนญี่ปุ่น นิตยสารวัยรุ่น เช่น วัยหวาน วัยฝัน ไปยาลใหญ่ และนิตยสารแนววรรณกรรม เช่น โลกหนังสือ ถนนหนังสือ บานไม่รู้โรย สู่ฝัน รวมทั้งวรรณกรรมแนวเพื่อชีวิต ของจิตร ภูมิศักดิ์ สุรชัย จันธิมาธร ฯลฯ และหนังสือกลอนหวานของลูกน้ำ, แปลง, ปะการัง, น้ำตาลปึก ฯลฯ
ปี 2529 เริ่มเขียนกลอน-เขียนเรื่องสั้นแนวรักโรแมนติกลงตามนิตยสารวัยรุ่นในนามปากกา “บงกช จินตะนะ” มีผลงานหนังสือรวมบทกลอนชื่อ “ในอ้อมกอดน้ำตาอุ่น” โดยสำนักพิมพ์บ้านฝัน ของ รณภพ ทรงเสรีย์ หรือ “แจมจัง” บรรณาธิการนิตยสาร I-Like ปัจจุบัน
ปี 2532- 2535 ตอนอายุ 18 ปี ได้รับการชักชวนให้ทำงานครั้งแรกในตำแหน่งกองบรรณาธิการนิตยสารวัยหวาน จนกระทั่งเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ โดยมีคุณอดุลพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นบรรณาธิการบริหาร
ปี 2534 เป็นกองบรรณาธิการนิตยสารมิตติ้ง และสำนักพิมพ์ดอกแก้ว ในเครือสำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปี 2534 มีผลงานเรื่องสั้นรักโรแมนติกชื่อ “ฝนตกเมื่อแดดหนาว” ในนามปากกาสีน้ำตาล และหนังสือกลอนอีกหลายเล่ม

ปี 2536-2538 นิตยสารวัยหวานปิดตัว-เปลี่ยนเจ้าของกิจการ จึงย้ายมาทำงานเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ช่วงปี พ.ศ.2538 มีโอกาสรู้จักกับกลุ่มอัญจารี ซึ่งเป็นองค์กรทำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนรักเพศเดียวกัน ผ่านหน้านิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จึงได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมจดหมายข่าวอัญจารี
ปี2539 เป็นบรรณาธิการ นิตยสารสำหรับวัยรุ่น(ผู้หญิง) ชื่อ sister
ปี พ.ศ.2540 จากนั้นจึงมาเป็นบรรณาธิการวารสารอัญจารีสาร ซึ่งเป็นนิตยสารว่าด้วยเรื่องวิถีชีวิตของหญิงรักหญิง ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มอัญจารี เพื่อวางจำหน่ายตามแผงหนังสือทั่วไป

ปี 2541- 2542เป็นบรรณาธิการอิสระ ให้กับสำนักพิมพ์ทอฝัน จัดทำนิยายวัยรุ่น และหนังสือแนวฮาวทู-ทายใจ ให้สำนักพิมพ์สีรุ้ง (ในเครือประพันธสาส์น)
ปี 2543- 2545 เมื่อนิตยสารอัญจารีสารได้หยุดทำ จึงมารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่มอัญจารี ซึ่งเป็นกลุ่มหญิงรักหญิงที่ทำงานเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิของหญิงรักหญิงและคนรักเพศเดียว
ปี 2545 ได้ร่วมกับองค์กรทำงานในประเด็นคนรักเพศเดียวกัน เช่น สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ เพื่อให้กรมสุขภาพจิตออกหนังสือรับรองว่าการรักเพศเดียวกันไม่ได้เป็นโรคจิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศขององค์การอนามัยโลก และในวันที่ 29 มกราคม 2545 กรมสุขภาพจิตก็ได้ออกหนังสือรับรองทางวิชาการดังกล่าวให้ในที่สุด
ปี 2546 ก่อตั้งกลุ่มสะพานขึ้น (www.sapaan.org) โดยเน้นให้เป็นกลุ่มที่ทำงานสร้างสื่อทางเลือกเพื่อความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ เพราะมีความสนใจในการใช้สื่อแขนงต่างๆ ในการทำงานรณรงค์ประเด็นดังกล่าวนี้ จึงได้เริ่มต้นจัดทำเว็บไซต์กลุ่มสะพาน ทำรายการทีวีชื่อสะพานสายรุ้ง และผลิต-จัดพิมพ์หนังสือวรรณกรรมเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันชื่อ She และ He ทดลองทำภาพยนตร์สั้นในโครงการหนังม่านรูดกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ชื่อ sex toy story และเขียนนวนิยาย-เรื่องสั้นเกี่ยวกับหญิงรักหญิง และชายรักชาย เผยแพร่จำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปในนามปากกา มน. มีนา โดยมีผลงานออกมาแล้ว 3 เล่ม ได้แก่ รักนี้ของจอมกับเดียว (ชายรักชาย), บ่ายวันหนึ่งในเดือนมีนา, ดอกไม้เปลี่ยนสี (หญิงรักหญิง)
ปี 2547 เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์เวิร์กพ้อยท์ ช่วงสั้นๆ และเป็นบรรณาธิการสนพ.อัญญมณี และสนพ. พลอยสีรุ้ง ยังเขียน เรื่องสั้น ดอกไม้แย้มกลีบ ได้รับรางวัลจากเว็บไทยไรเตอร์ดอทเน็ต
ปี 2548 นวนิยายขนาดสั้น บ่ายวันหนึ่งในเดือนมีนา ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรมและนวนิยายเรื่องดอกไม้เปลี่ยนสี ตีพิมพ์ในนิตยสารพลอยแกมเพชร
ปี 2549 ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ส. ด. 43 ให้กับบุคคลผู้มีความหลายหลายทางเพศที่เคยเข้ารับการเกณฑ์ทหารและได้รับการบันทึกในเอกสาร ส. ด. 43 ว่าเป็น “โรคจิต” ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อศาลปกครอง และทางศาลปกครองก็ได้รับฟ้องแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา
ปี 2549 ก่อตั้งกองทุนสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทาเพศ โดยมีปรึกษาคือนัยนา สุภาพึ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุนคือ อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ อาจารย์จอน อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอัญจารี
ปี 2550 เป็นบรรณาธิการนิตยสารไอน้ำ ซึ่งเป็นนิตสารที่สนับสนุนการอ่านและการเขียนของวัยรุ่น ในเครือบริษัทศรีสยาม จำกัด และได้รับรางวัลผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปี 2551 เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ศรีสยาม ในเครือบริษัทศรีสยามการพิมพ์จำกัด


นามปากกา
- มน.มีนา , วรรณวดี ปริพนธ์

งานเขียนครั้งแรก
บทกลอน
- เรื่องชื่อ “ในอ้อมกอดน้ำตาอุ่น” โดยสำนักพิมพ์บ้านฝัน ปี 2529 ในนามปากกา บงกช จินตะนะ


ผลงานรวมเล่ม
- รักนี้ของจอมกับเดียว (ชายรักชาย)
- บ่ายวันหนึ่งในเดือนมีนา
- ดอกไม้เปลี่ยนสี (หญิงรักหญิง)
เรื่องสั้น
- เรื่องชื่อ “ฝนตกเมื่อแดดหนาว” ในนามปากกาสีน้ำตาล ปี 2534


งานที่ได้รับรางวัล
เรื่องสั้น
- ดอกไม้แย้มกลีบ ได้รับรางวัลจากเว็บไทยไรเตอร์ดอทเน็ต ปี 2547


ปัจจุบัน
- ทำงานNGOs ด้านสิทธิผู้หญิง
- เขียนบทความ
- ทำจดหมายข่าว
- ทำเว็บไซต์