เฉลิม รงคผลิน

 

ประวัติย่อ
เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรคนเดียวของนายสายัณห์ และ นางสุจินต์ ศิลาพร เดิมชื่อเฉลิมศักดิ์ ศิลาพร แล้วเปลี่ยนเป็น เฉลิมศักดิ์
รงผลิน และเฉลิม รงคผลิน


จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนนาเริงราษฏร์บำรุง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ศึกษาต่อที่โรงเรียนปทุมคงคา จบชั้นมัธยมปีที่ 7 สอบเทียบได้ชั้นมัธยมปีที่ 8 จังสอบเข้าไปเรียนจนจบการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เริ่มเขียนร้อยกรองเมื่อเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลงานกลอนได้มีโอกาสไปออกรายการวิทยุ ได้เริ่มเขียนเป็นจริงเป็นจังตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีการรวมทีบโต้กลอนสดของธรรมศาสตร์ และได้มีการพิมพ์หนังสือออกขายในราคาเล่มละบาท ในช่วงปี 4 ได้เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ และเป็นบรรณาธิการหนังสือนิติศาสตร์ เป็นช่วงที่อาจินต์ ปัญจพรรค์ กำลังต้องการผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” รายสัปดาห์ จึงไปร่วมงานด้วยและได้รับคำแนะนำให้เขียนเรื่องสั้นซึ่งไม่เคยเขียนมาก่อน เรื่องแรกชื่อ “ชีวิตเงาโดม” และชุดชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกมากจนกลายเป็นรวมเรื่องสั้นชุดแรกคือ “ที่นี่มหาวิทยาลัย” และชุดต่อมาคือ “เสื้อครุยสีดำ” และ “ปริญญาสีขาว” จากนั้นได้พัฒนาไปเขียนนวนิยายเรื่องแรกในนามจริงชื่อ “พันธะชีวิต” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเรื่อง “อยู่กับก๋ง” โดยใช้นามปากกา “หยกบูรพา” ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นประจำปี 2519 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2520 และได้รับรางวัลชมเชยจากนวนิยายเรื่อง “กตัญญพิศวาส” ในปีต่อมา


ได้ทำในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” และยังได้เคยเป็นบรรณาธิการ “โล่เขน” รายทศบรรณาธิการ “ทิฆัมพร” รายเดือน บรรณาธิการ “นักพูด” รายเดือน ผู้จัดการฝ่ายผลิตของสำนักพิมพ์บรรณกิจ และทำงานประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานธุรกิจบางแห่ง


ต่อมาได้สมรสกับนางวรดา รงคผลิน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 และได้ทำงานประพันธ์เป็นอาชีพหลักตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

นามปากกา
- เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน (เรื่องสั้น นวนิยาย)
- หยก บูรพา (เรื่องเกี่ยวกับชีวิตชาวจีน)
- แค ราชคราม (สารคดีท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์)
- จี๊ด ท่าพระจันทร์ (เรื่องหรรษา)
- เจตน์ นุชจรินทร์ (คอลัมน์)
- เดือนฉายแววมณี (เรื่องที่ให้ข้อคิด)
- พลัง สยามพล (บทความ สารคดีการเมือง)


งานเขียนครั้งแรก
- เรื่องชื่อ “ชีวิตเงาโดม” (เรื่องสั้น)
- เรื่องชื่อ “พันธะชีวิต” (นวนิยาย)


ผลงานรวมเล่ม
เรื่องสั้น
- ที่นี่มหาวิทยาลัย
- ปริญญาสีขาว
- เสื้อครุยสีดำ
- ในและนอกรั้วโดม ฉิมพลี
- พิมานมาศ
- ครึ่งทางหัวใจ
- มาจากธุลีดิน
- ลมหายใจชนบท
- ชนชั้นภูธร
- เทพบุตรท้องนา
- บ้านพักหลังอำเภอ
- เด็กห้องแถว
- ตลาดชีวิต ฯลฯ

นวนิยาย

- พันธะชีวิต
- อยู่กับก๋ง
- กตัญญพิศวาส
- ความรักของซู่หลิน
- เจ้าแม่ หมอเสน่ห์ เมียซื้อ
- ฝากหัวใจให้แผ่นดิน
- พิศวาสมืด
- ลูกนอกไส้
- เทพธิดาสำเพ็ง
- มงกุฏดอกงิ้ว ฯลฯ

ร้อยกรอง (ร่วมกับคนอื่น)

- ลอยชาย
- สายรุ้ง
- คำทอง
- ใบไม้แห่งนาคร
- นิยายรัก ฯลฯ

หนังสืออ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลบ้างส่วนที่ได้จากหนังสือนักประพันธ์ไทย ของสำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น

comments