ช่อมณี

 

ช่อมณี เป็นนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนนิยาย ของ มณีรัตน์ อัศวิศราภรณ์ จบการศึกษาคณะนิติศาสตตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย เป็นคนกรุงเทพฯ มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน คือ ชาย 2 คนเป็นแพทย์ หญิง 2 คนเป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชี หญิง 1 คน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ช่อมณีมีผลงานเขียนนวนิยายมากมาย ผลงานที่ทำให้ผู้อ่านรู้จัก "ช่อมณี" อย่างดี คือ "หมอกผลัดฟ้า"ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารรายสัปดาห์ "บางกอก" และผลงานอีกหลายเรื่องที่ลงในหนังสือของเครือบางกอกซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักอ่านไทย โดยมีแนวเขียนที่แปลกตาทั้งเนื้อหาและวิธีเขียนที่กระชับ เข้าใจง่ายและรวดเร็ว จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มนักอ่านรุ่นใหม่ นิยายต่างๆ เคยเผยแพร่ในนิตยสารมีชื่อเสียงของเมืองไทย เช่น บางกอก ตะวันสแควร์ ภาพยนตร์บันเทิง ชีวิตรัก หญิงไทย เป็นต้น

นามปากกา
- ช่อมณี
- แพรดาว

งานเขียนครั้งแรก
"ไอรัก ไฟแค้น" ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารรายปักษ์ "กาญจนา"(ปัจจุบันเลิกจำหน่ายไปแล้ว)

ผลงานนิยายในนามปากกา “ช่อมณี”
- หมอกผลัดฟ้า - ใต้เงาบาป - สนล้อลม
- เล่ห์สวรรค์ - สาปรัก สานนคร - แปรดาว
- ทายาทมนต์ดำ - นักล่าแต้มศูนย์ - ซ่อนรัก รอยแค้น
- รัดเกล้าพิศวง - ทายาทอำพราง - รักซ่อนลาย
- บัญชารัก - หงส์สะบัดลาย - มนต์ชะตา
- รากบุญ - ไม้ระบัดใบ - ลับแลใจ
นิยายในนามปากกา “แพรดาว”
- มุกเปื้อนทราย
- พัดแพรรัก
- กิเลสดาว
- บ้านร้อยอักษร
- สายใยรัก
ผลงานรวมเล่ม
- หมอกผลัดฟ้า
- สนล้อลม
- รัดเกล้าพิศวง
- แปรดาว

ปัจจุบัน เป็นนักเขียนอาชีพ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

comments