ชอุ่ม ปัญจพรรค์

 

ประวัติย่อ
ชอุ่ม แย้มงาม หรือ ชอุ่ม ปัญจพรรค์ เป็นธิดาคนโตของขุนปัญจพรรคพิบูล อดีตข้าหลวงประจำจังหวัดพังงา ตราด ประจวบคิรีขันธ์ กับ นางกระแส (โกมารทัต) เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2464 ที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพี่น้องร่วมมารดา 3 คน คือ พล.ต.ท.ลัดดา อาจินต์ และ วัฒนา ชอุ่ม สมรสกับ นายจำโนทย์ แย้มงาม ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน

ผ่านการศึกษาในระดับประถมถึงมัธยมจากโรงเรียนสุพรรณบุรี และนครปฐม จากนั้นได้เข้าเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นแรก ได้หมายเลขประจำตัว 1 แล้วศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อสำเร็จการศึกษาได้สมัครเข้ารับราชการที่กรมโฆษณาการ และทำงานในแผนกและกองต่างๆ ในกรม เช่น กองกระจายเสียงวิทยุแห่งประเทศไทย แผนกนิตยสารและห้องสมุด บรรณาธิการหนังสือโฆษณาสาร หัวหน้าคณะละครวิทยุ คณะโฆษณาสาร และคณะวัฒนธรรมบันเทิง รวมทั้งแต่งบทละครและเพลงประกอบเรื่องให้คณะสุนทราภรณ์

ชอุ่มชอบอ่านหนังสืออ่านเล่นมาตั้งแต่เล็ก ทั้งเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ หนังสือวัดเกาะและนิยายของ เลียว ศรีเสวก “ดวงดาว” พ. เนตรรังสี, ก.สุรางคนางค์, น้อย ชลานุเคราะห์, ส. บุญเสนอ, ร. จันทะพิมพะ ฯลฯ ในสมัยที่ทำงานอยู่กองการกระจายเสียงฯ ชอุ่ม ได้แต่งเรื่องสั้นเก็บใส่แฟ้มไว้ เผอิญ จำนง รังสิกุล หัวหน้าแผนกอีกกองหนึ่งมาพบเข้าได้เลือกเรื่อง “ฉันกับกามเทพ” ส่งไปให้คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง บรรณาธิการสตรีสาร ซึ่งคุณนิลวรรณ ได้นำเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ ในแฟ้มนั้นลงพิมพ์ทุกเรื่อง หลังจากนั้นจึงมีนิตยสารต่างๆ ติดต่อขอเรื่องไปลงพิมพ์

ผลงานด้านนวนิยาย
- ทัดดาว
- บุษยา
- บ้านนอกเข้ากรุง
- เมียนอกกฎหมาย
- มารพิศมัย
- สร้อยฟ้า
- ขายตัว
( ทุกเรื่องถูกถ่ายทอดเป็นละครวิทยุ ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังได้ )

ประพันธ์เพลง
- ข้องจิต
- หนึ่งในดวงใจ
- รักเอาบุญ
- ดอกพุดตาน
- สำคัญที่ใจ
- เกิดเป็นคน
- แผ่นดินทอง

ปัจจุบัน
เมื่อเกษียณอายุจากกรมประชาสัมพันธ์แล้ว ชอุ่ม ได้ทำงานที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในหน้าที่กรรมการเซ็นเซอร์ของสถานี สืบมาจนถึงปัจจุบัน

คุณชอุ่มได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ของวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยหน้าที่สุดท้ายคือทำงานที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นกรรมการเซ็นเซอร์ของสถานี

comments