ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments