จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments