จดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวา พ.ศ. 2472

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments