ที่ระลึกไนการพระราชทานเพลิงสพ พณะท่านนายพลเอก อุ่ม พิชเยนทรโยธิน [พ.ศ.2485]

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments