พระบรมราโชวาทแด่นักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2468

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments