พระโอวาท ธรรมบรรยาย ของ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราช [พ.ศ.2494]

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments