กากีคำกลอน ของ เจ้าพระยาพระคลัง หน

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิกรายปี ที่นี้ 

 

comments