ลิเก มหรสพกรุงรัตนโกสินทร์ มีกำเนิดในกรุงเทพๅ

comments