สามสิบปี 14 ตุลา ไทย กับ นรก สวรรค์และโลกมนุษย์สากล

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิก ฟรี ที่นี้ 

comments