ลิเก มหรสพกรุงรัตนโกสินทร์ มีกำเนิดในกรุงเทพๅ

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิกรายปี ที่นี้