กากีคำกลอน ของ เจ้าพระยาพระคลัง หน

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิกรายปี ที่นี้