นิราศพระประธม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท)

 อ่านเรื่องนี้ได้โดยสมัครสมาชิกรายปี ที่นี้