ของดี

ของดี

นำโฆษณาไม่พึงประสงค์ ป๊อปอัป และมัลแวร์ออกหากคุณพบว่า Chrome เกิดปัญหาเหล่านี้ อาจเป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์หรือมัลแวร์ติดตั้งอยู่ โฆษณาป๊อปอัปไม่ยอมหายไปหน้าแรกหรือเครื่องมือค้นหาของ Chrome เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนขยายหรือแถบเครื่องมือของ Chrome ที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้นซ้ำๆระบบเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเว็บอื่นที่คุณไม่คุ้นเคยอยู่เรื่อยๆคุณสามารถกำจัดซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ และในอนาคตให้หลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์หรือเข้าชมเว็บไซต์ที่คุณแน่ใจว่าปลอดภัยเท่านั้น

Category: กฎหมาย

ของดี

ของดี

นำโฆษณาไม่พึงประสงค์ ป๊อปอัป และมัลแวร์ออกหากคุณพบว่า Chrome เกิดปัญหาเหล่านี้ อาจเป็นไปได้ว่าคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์หรือมัลแวร์ติดตั้งอยู่ โฆษณาป๊อปอัปไม่ยอมหายไปหน้าแรกหรือเครื่องมือค้นหาของ Chrome เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนขยายหรือแถบเครื่องมือของ Chrome ที่ไม่พึงประสงค์ปรากฏขึ้นซ้ำๆระบบเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเว็บอื่นที่คุณไม่คุ้นเคยอยู่เรื่อยๆคุณสามารถกำจัดซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ และในอนาคตให้หลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์หรือเข้าชมเว็บไซต์ที่คุณแน่ใจว่าปลอดภัยเท่านั้น

Category: กฎหมาย